CINIBA - Zasady korzystania z szatni

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider
Załącznik nr 1/2019 r. do zarządzenia Dyrektora CINiB-y z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

        I Przepisy ogólne

 

 1. Użytkownicy CINIB-y zobowiązani są do pozostawienia w szatni (a w okresie wiosenno-letnim w szafkach depozytowych) okryć wierzchnich, a także parasoli, teczek, plecaków, toreb, z wyjątkiem torebek o maksymalnej wielkości zeszytu (format A4, 21 x 30 cm). Nie dotyczy to organizatorów oraz gości wydarzeń odbywających się w Sali Seminaryjnej na poziomie 2. Osoby te mogą wejść na teren biblioteki z torebkami większymi niż format A4, jednak zobowiązane są do noszenia specjalnych identyfikatorów „Gość CINIB-y” (do pobrania przez organizatorów w informatorium na poziomie 0).
 2. Aby skorzystać z szafki w szatni, należy posiadać zwrotną monetę 1 lub 2 zł, pozwalającą na uruchomienie mechanizmu zamka i wyjęcie kluczyka po zamknięciu.
 3. W szafkach nie wolno przechowywać rzeczy mogących je zabrudzić lub zniszczyć i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w CINIB-ie oraz samego obiektu, szczególnie przedmiotów łatwopalnych, substancji chemicznych, wydzielających nieprzyjemne zapachy, substancji żrących, alkoholu oraz rzeczy, których posiadanie może być uznane za niezgodne z prawem.
 4. Osoba korzystająca z szafki powinna dbać o jej poszanowanie i korzystanie zgodne z jej przeznaczeniem.
 5. Rzeczy w szafkach można przechowywać tylko w godzinach otwarcia CINIB-y.
 6. W przypadku zajmowania szafki po zakończeniu pracy, CINiB-y zastrzega sobie prawo do jej komisyjnego  otwarcia. Zawartość szafki zostanie zdeponowana u kierownika obiektu.
 7. W przypadku gdy użytkownik zagubi klucz, może odebrać rzeczy po komisyjnym otwarciu szafki po zakończeniu pracy CINIB-y lub z depozytu.
 8. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu musi je dokładnie opisać, potwierdzić ich odbiór na protokole otwarcia szafki oraz zwrócić klucz. W przypadku zagubienia klucza dodatkowo wpłaca w kasie wypożyczalni kwotę
  50 zł, jako zwrot kosztów wymiany zamka i dorobienia klucza.
 9. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia klucza do szafki skrytkowej wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z szafki.
 10. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
 11. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Za zagubiony numerek pobierana jest opłata 25 zł, którą należy uiścić w kasie wypożyczalni.


  II Tryb otwierania szafek skrytkowych

 

 1. Szafki otwierane są komisyjnie.
 2. Komisyjne otwieranie szafek następuje w przypadku, gdy pozostawiono w niej rzeczy po zamknięciu CINiB-y lub w przypadku zagubienia klucza przez użytkownika.
 3. Szafka otwierana jest przez kierownika obiektu lub osobę przez niego wskazaną kluczem zapasowym w obecności przynajmniej jednego pracownika CINiB-y.
 4. Z przeprowadzonej czynności sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.
 5. Postępowanie z rzeczami usuniętymi z szafek:

– rzeczy mogące zabrudzić lub zniszczyć szafki, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w CINiB-ie oraz samego obiektu, szczególnie przedmioty łatwopalne, substancje chemiczne, wydzielające nieprzyjemne zapachy, substancje żrące, alkohol – utylizuje się natychmiast,

– pozostałe rzeczy zostają umieszczone w foliowym worku, który oznacza się datą oraz numerem szafki, z której wyjęto rzeczy,

– zdeponowane rzeczy można odebrać u kierownika obiektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w ciągu 2 miesięcy od daty ich zabezpieczenia.

6. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu jest zobowiązana je opisać oraz poświadczyć ich odbiór na protokole otwarcia szafki.

 

Udostępnij