Książki w strefach wolnego dostępu są podzielone na 9 szerokich dziedzin wiedzy (każdy oznaczony kolorem) pogrupowanych w 447 działach tematycznych. Rozlokowane są na trzech poziomach gmachu CINiBA. W każdym dziale znajdują się wybrane tytuły czasopism z ostatnich 5 lat. Pozostałe czasopisma można zamówić do Czytelni przez katalog elektroniczny.

Poziom 0

Dział 7 - Sztuka, rozrywki, sport: architektura, grafika, malarstwo, muzyka, fotografia, film, kino, teatr, urbanistyka

Dział 8 - Językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna


Dział 9 - Archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia

 

Poziom 1

Dział 0 - Dział ogólny: nauka i wiedza w ogólności, bibliologia, informatyka i technika komputerowa, zarządzanie, bibliografie, katalogi, muzealnictwo

Dział 5 - Matematyka i nauki przyrodnicze: astronomia, astrofizyka, geodezja, fizyka, chemia, geologia i nauki pokrewne, paleontologia, nauki biologiczne

Dział 6 - Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

 

Poziom 2

Dział 1 - Filozofia i psychologia, logika, etyka, moralność, filozofia praktyczna


Dział 2 - Religia, teologia, religioznawstwo


Dział 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja. Nauki ekonomiczne

 

W przypadku publikacji w wolnym dostępie katalog elektroniczny podaje tylko lokalizację egzemplarza, opcja zamawiania nie jest aktywna.

Udostępnij