Od 12 do 14 września 2017 r.,  zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Joga w kontekstach kulturowych". Konferencja ta  jest w zamyśle projektem interdyscyplinarnym. Jej celem jest pokazanie różnych aspektów jogi przede wszystkim jako zjawiska modelowanego konkretnymi warunkami kulturowymi. Wydarzenie odbędzie się w Katowicach, część referatowa – (CINiBA) w Sali Konferencyjnej na poziomie 0, część warsztatowa – (AWF) Katowice, ul. Mikołowska 72a.  Uczestnictwo bierne oraz część warsztatowa są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy - sala Konferencyjna, poziom 0.
PROGRAM jest dostępny w Internecie, na stronie wydarzenia

Zagadnienia, które towarzyszyć nam będą podczas konferencji to:
* joga w tradycyjnym kontekście kulturowo historycznym
* joga jako przedmiot zainteresowania kultury zachodniej
* joga jako element procesu orientalizacji Zachodu
* joga w Polsce: szkoły, ośrodki i tradycje
* polskie badania naukowe nad różnymi aspektami jogi
* joga w oglądzie potocznym – wyobrażenia i nieporozumienia.


Organizatorzy
Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Zakład Teorii i Historii Kultury
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul Bankowa 11a
40-007 Katowice

Komitet naukowy i organizacyjny:
Komitet naukowy:
prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska
prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
prof. AWF dr hab. Lesław Kulmatycki
prof. AWF dr hab. Janusz Szopa
dr hab. Anna Gomóła
dr hab. Małgorzata Grabara
dr Agata Świerzowska
dr Agnieszka Ulfik
Komitet organizacyjny:
prof. AWF dr hab. Janusz Szopa
dr hab. Anna Gomóła
mgr Aleksandra Budzisz - sekretarz konferencji
mgr Kamila Gęsikowska
mgr Kamil Kozakowski
mgr Agnieszka Furmańczyk


Udostępnij