Książki przeznaczone do udostępniania na miejscu mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane na noc lub na weekend. Uznanie uzasadnienia pozostawia się w gestii bibliotekarza.

  1. wypożyczanie "na noc" nie więcej niż 3 woluminy, nie wcześniej niż 1 godzinę przed zamknięciem CINiBA; zwrot musi nastąpić do godziny 10.00 dnia następnego,
  2. "na weekend" nie więcej niż 5 woluminów; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy CINiBA przed przerwą, nie wcześniej niż na 1 godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 10.00 pierwszego dnia pracy CINiBA po przerwie.

Udostępnij