• Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE 50 woluminów na 16 tygodni;
  • Pozostali pracownicy UŚ i UE 25 woluminów na 8 tygodni;
  • Studenci UŚ i UE 25 woluminów na 8 tygodni;
  • Doktoranci UŚ i UE 30 woluminów na 8 tygodni;
  • Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE 10 woluminów na 8 tygodni;
  • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE 5 woluminów na 8 tygodni;
  • Inne osoby (konta kaucyjne): wypożyczenie na 4 tygodnie, wysokość opłaty zależna od liczby egzemplarzy zgodnie z Cennikiem;
  • Płyty (multimedia) wypożyczane są na 4 tygodnie.

Udostępnij