• druków wydanych przed 1950 rokiem,
  • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
  • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
  • materiałów w złym stanie zachowania,
  • dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
  • gazet i czasopism,
  • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do udostępniania na miejscu.

Udostępnij