CINIBA - Dział 5 Matematyka, nauki przyrodnicze

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Dział 5 - MATEMATYKA, NAUKI PRZYRODNICZE

Poziom 1

5 – Matematyka i nauki przyrodnicze

502 – Nauka o środowisku. Ochrona środowiska

502.1 – Środowisko a społeczeństwo. Ekorozwój. Rozwój zrównoważony

502.5 – Rezerwaty. Parki krajobrazowe. Ochrona krajobrazu

504 – Zagrożenia środowiska

51 – Matematyka

51(09) – Matematyka – historia

510.22 – Teoria mnogości

510.6 – Logika matematyczna

511 – Teoria liczb

512 – Algebra

512.6/.8 – Specjalne działy algebry. Wielomiany. Równania algebraiczne. Geometria algebraiczna. Grupy Liego

514 – Geometria

515.1 – Topologia

517 – Analiza matematyczna

51–7 – Badania i metody matematyczne w innych dziedzinach nauki

517.2/.4 – Rachunek różniczkowy. Rachunek całkowy

517.5 – Funkcje rzeczywiste. Funkcje zmiennej zespolonej

517.9 – Równania różniczkowe, całkowe, funkcyjne, różnicowe

517.98 – Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów

51–7:336 – Matematyka finansowa

519.1 – Kombinatoryka. Teoria grafów

519.2 – Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Analiza statystyczna

519.6 – Matematyka obliczeniowa. Analiza numeryczna

519.7 – Cybernetyka matematyczna. Teoria informacji (aspekt matematyczny)

519.8 – Badania operacyjne. Teoria gier. Programowanie matematyczne. Modele matematyczne

520/524 – Astronomia. Astrofizyka

528 – Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria. Kartografia

53 – Fizyka

530.1 – Podstawowe zasady fizyki. Teoria względności

530.145 – Teoria kwantów. Fizyka kwantowa. Mechanika kwantowa

531/534 – Mechanika

535 – Światło. Optyka

536 – Ciepło. Termodynamika

537 – Elektryczność. Magnetyzm. Elektromagnetyzm

538.9 – Fizyka materii skupionej (stan ciekły i stan stały)

539 – Fizyczna istota materii. Fizyka jądrowa (nuklearna), atomowa i cząsteczkowa (molekularna)

54 – Chemia

543 – Chemia analityczna

543.2/.5 – Metody analizy: chemiczne, spektralne, optyczne i fizykochemiczne. Spektroskopia. Chromatografia

544 – Chemia fizyczna i teoretyczna

546 – Chemia nieorganiczna

547 – Chemia organiczna

548/549 – Krystalografia. Mineralogia

550 – Nauki pomocnicze geologii. Geofizyka. Geochemia. Geobiologia

551 – Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna. Meteorologia. Geologia historyczna. Stratygrafia. Paleogeografia

552/553 – Petrografia. Skały. Geologia gospodarcza. Nauka o złożach mineralnych

556 – Hydrologia. Hydrosfera

56 – Paleontologia. Nauka o skamieniałościach

57 – Nauki biologiczne

572 – Antropologia

573 – Biologia ogólna i teoretyczna

574 – Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia

575 – Genetyka ogólna. Cytogenetyka ogólna. Immunogenetyka. Ewolucja. Powstawanie gatunków

576 – Biologia komórki. Cytologia

577 – Materialne podstawy życia. Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka

578/579 – Wirusologia. Mikrobiologia

581 – Botanika ogólna. Biologia roślin

581.1/.4 – Fizjologia roślin. Choroby roślin. Fitopatologia. Embriologia roślin. Ontogeneza. Morfologia roślin. Histologia roślin. Tkanki

581.5 – Ekologia roślin. Etologia roślin

581.9 – Geografia roślin. Flora

582 – Botanika systematyczna

582(083.44) – Klucze do oznaczania roślin

591 – Zoologia ogólna. Biologia zwierząt

591.1 – Fizjologia zwierząt

591.3 – Embriologia zwierząt. Ontogeneza

591.4 – Anatomia zwierząt. Organologia. Zootomia

591.5 – Sposób życia zwierząt. Ekologia zwierząt. Etologia zwierząt

591.8 – Histologia zwierząt

591.9 – Geografia zwierząt. Fauna

592/599 – Zoologia systematyczna

593/595 – Bezkręgowce

595.7 – Owady. Entomologia

595.7(083.44) – Klucze do oznaczania owadów

596/599 – Kręgowce. Strunowce

597/598.1 – Ryby. Płazy. Gady

598.2 – Ptaki. Ornitologia

599 – Ssaki

5(05) – Matematyka i nauki przyrodnicze – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Udostępnij