Dział 9 - Archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia

Poziom 0

902/904 – Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów przedhistorycznych i historycznych

908 – Krajoznawstwo

91 – Geografia ogólna. Geografia fizyczna. Fizjografia

911.3 – Geografia człowieka (społeczna, polityczna, historyczna, osadnictwa)

911.3:33 – Geografia ekonomiczna

912 – Nietekstowe przedstawienia obszarów Ziemi. Atlasy

913 – Geografia powszechna. Geografia świata

913A/Z – Geografia poszczególnych państw świata

913(438) – Geografia Polski

913(438)A/Z – Geografia regionalna Polski

929–05 – Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe

929–05(438) – Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe –Polska

929–05A/Z – Biografie, autobiografie, pamiętniki indywidualne [wypożyczanie]

929.5/.9 – Genealogia. Heraldyka. Godności. Ordery. Odznaczenia. Flagi. Sztandary

929.5A/Z – Genealogia poszczególnych rodzin i rodów

930 – Historia jako nauka. Teoria, filozofia i nauki pomocnicze historii

930.1(09) – Historiografia

930.25 – Archiwistyka. Archiwa

94 – Historia powszechna. Historia świata

94„1939/1945” – Historia II wojny światowej

94(3) – Historia starożytna

94A/Z – Historia poszczególnych państw świata

94(438) – Historia Polski

94(438).01/.03 – Historia Polski do 1572 r.

94(438).04/.06 – Historia Polski (1573–1795)

94(438).07 – Historia Polski – okres zaborów (1795–1918)

94(438).08 – Historia Polski – okres od 1918 r.

94(438).082 – Historia Polski – II wojna światowa 1939–1944/1945

94(438).083 – Historia Polski – okres od 1945 r.

94(438)A/Z – Historia regionalna Polski

94(=411.1) – Historia Żydów

9(05) – Archeologia. Geografia. Historia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Udostępnij