Dział 7 - Sztuka, rozrywki, sport

Poziom 0

7.01/.02 – Teoria i filozofia sztuki. Technika sztuki

7.03(09) – Historia sztuki

7.04 – Tematy i motywy w sztuce. Ikonografia

7.07 – Zawodowy stosunek do sztuki

7.071 – Artyści – życie i twórczość – opracowania zbiorowe

7.071A/Z – Artyści – życie i twórczość – opracowania indywidualne

7.096/.097 – Radio i telewizja

71 – Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu

72 – Architektura

72(438) – Architektura – Polska

726 – Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne

728 – Budynki mieszkalne. Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna

73/74– Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne. Rysunek. Rzemiosło artystyczne. Sztuka użytkowa

75 – Malarstwo

76 – Grafika

77 – Fotografia i procesy pokrewne

78 – Muzyka

791 – Film. Kino. Widowiska publiczne

792 – Teatr

793/799 – Sport. Rozrywki i gry towarzyskie. Zabawy

7(05) – Sztuka. Rozrywki. Sport – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do:

Udostępnij