CINIBA - Źródła elektroniczne

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Źródła elektroniczne

There is no translation available.

ABI/INFORM Dateline wejścieTryb dostępu: Online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

ABI/INFORM Dateline wejście

Baza oferuje bieżący dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze  Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.

There is no translation available.

Wejście do bazy AGROWolny dostęp

Baza AGRO wejście

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej baza zawiera ponad 440 tys. opisów bibliograficznych.

There is no translation available.

Katalog Polskich Norm: wejście
Wolny dostęp

Katalog Polskich Norm: wejście

 

Serwis Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

There is no translation available.

espacenetWolny dostęp

Espacenet: wejście

 Baza zgłoszeń i patentów polskich, a także dokumentów Europejskiego Urzędu Patentowego, WIPO (OMPI), Japonii i innych krajów świata (polski interfejs).

There is no translation available.

Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego wejścieWolny dostęp

Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego wejście

 

W słowniku zgromadzono 5,500 haseł osobowych zebranych z różnych rozproszonych wydawnictw biograficznych dotyczących regionu. Zwięzłe biogramy odsyłają do innych źródeł biograficznych zawierających poszerzony materiał faktograficzny. Baza uwzględnia wszystkie grupy narodowe mieszkające na Śląsku Cieszyńskim (polską, czeską, niemiecką, żydowską).

There is no translation available.

Hasła biograficzne - bazy Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego ŚląskaWolny dostęp

Hasła biograficzne: wejście do bazy

Baza zawiera biogramy postaci związanych miejscem pracy lub urodzenia z lecznictwem na Górnym Śląsku. W bazie znajdują się biogramy lekarzy, lekarzy dentystów, położnych i pielęgniarek, farmaceutów i aptekarzy, innych osób związanych z ochroną zdrowia, oraz większości pracowników SUM, w tym prawie wszystkich samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych aktualnie w Uczelni. Zaczątkiem bazy były kolejne tomy Słownika medycyny i farmacji Górnego Śląska (zob. Publikacje Biblioteki Głównej SUM). Baza jest na bieżąco uzupełniana.

There is no translation available.

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej: wejście do bazWolny dostęp, zasięg chronologiczny : od 1945 r.

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej: wejście do bazy

Baza zawiera wykazy materiałów do biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, żyjących w wiekach XX i XXI. Dotyczy Polaków urodzonych od lat 70-tych XIX w. oraz wielu urodzonych wcześniej - takich, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Uzupełniana jest na bieżąco. Składa się z rekordów dotyczących ponad 51 tys. osób (stan na listopad 2020 r.).

Zakresem czasowym baza obejmuje publikacje, jakie ukazały się od r. 1945 r. Źródła, z których zebrane są dane do informacji o poszczególnych osobach to przede wszystkim:

 • „Przewodnik Bibliograficzny” - od R. 1: 1944/1947 na bieżąco
 • „Bibliografia Zawartości Czasopism” - od R. 1: 1947 do R. 58: 2004
 • „Artykuły z czasopism polskich” - baza Biblioteki Narodowej (aktualizacja raz w roku)
 • „Artykuły z gazet i tygodników” - baza Biblioteki Narodowej (aktualizacja raz w roku)
 • „Polska Bibliografia Literacka” - lata 1944/45 - 1989
 • „Pamiętnik Literacki” (Londyn) - od R. 1: 1976 - R. 18: 1993
 • Noty Biograficzne Polskiej Agencji Prasowej. T. 1: A-Ł, T. 2: M-Z
There is no translation available.

Index Translationum: wejście
Wolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1979-

Index Translationum: wejście

 

Baza zawiera informacje o tłumaczeniach od 1979. Bazę można przeszukiwać według: autora, tytułu, języka oryginału, języka tłumaczenia, kraju, tłumacza, miejsca, roku, wydawcy, UKD.

There is no translation available.

Polska Bibliografia Literacka: wejścieWolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1988-2012

Polska Bibliografia Literacka: wejście

Polska Bibliografia Literacka (nowa wersja bazy - 1989-2003): wejście

 

Polska Bibliografia Literacka to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

Roczniki 1944/45 - 1988 ukazały się w wersji papierowej. Ich zeskanowana wersja dostępna jest w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Roczniki 2013-2016 - wersja w postaci plików PDF dostępna w Repozytorium Cyfrowych Instytutów Naukowych.

There is no translation available.

http://nauka-polska.pl/index.shtmlWolny dostęp

Nauka Polska: wejście

 

W skład portalu "Nauka Polska" wchodzą następujące bazy:

Prace badawcze

Baza zawiera informacje o:

 • pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych
 • rozprawach doktorskich i habilitacyjnych
 • ekspertyzach naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych

Instytucje naukowe

Baza zawiera informacje o:

 • jednostkach naukowych: szkołach wyższych i ich wydziałach, placówkach Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych
 • organizacjach wspierających naukę: archiwach, muzeach, bibliotekach naukowych etc.
 • towarzystwach, stowarzyszeniach i fundacjach naukowych
 • instytucjach decyzyjnych i doradczych wywierających wpływ na politykę naukową państwa: Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, organach administracji centralnej, organizacjach pozarządowych

Ludzie nauki

Baza zawiera informacje o:

 • naukowcach co najmniej ze stopniem doktora
 • polskich uczonych pracujących i mieszkających za granicą
 • obcokrajowcach – członkach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
 • zagranicznych naukowcach recenzujących polskie prace naukowe
 • osobach bez stopni naukowych, gdy kierują pracami badawczymi lub pełnią funkcje kierownicze w jednostkach zaplecza naukowego

Konferencje, targi, wystawy

Baza zawiera informacje o:

 • krajowych i międzynarodowych imprezach naukowych
 • wydarzeniach zarówno zakończonych, jak i planowanych