CINIBA - Źródła elektroniczne

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
previous arrow
next arrow
Slider

Źródła elektroniczne

There is no translation available.

Wolny dostęp

The European Digital Mathematics Library: wejście do bazy

 

Baza zawiera blisko 270 tys. artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych z Zentralblatt.
98% artykułów opublikowanych jest na zasadach otwartego dostępu. W bazie wyszukiwać można także wg wzorów.

EuDML zawiera kolekcje z 14 europejskich bibliotek cyfrowych:

 • Instituto Superior Tecnico, Portugal
 • Universitié Joseph-Fourier, France
 • University of Birmingham, UK
 • FIZ: Fachinformationszentrum / Zentralblatt MATH
 • Masarykova univerzita, Czechy
 • Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa
 • Consejo superior de investigaciones Scientíficas, Spain
 • Édition Diffusion Presse Sciences, Francja
 • Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania
 • BAS, Bułgaria
 • Matematickýústav AV CR Czechy
 • Ionian University, Grecja
 • Made Media Ltd, UK
 • Centre national de la recherche scientifique, Francja
There is no translation available.

Wolny dostęp

Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa: wejście do bazy

 

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna istnieje od 2002 roku. W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną. W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku. Zamieszczamy również pełne teksty bieżących zeszytów.

Students, PhD students and members of Staff of the University of Economics in Katowice can use all the subscribed databases remotely via Proxy server, as long as they have an email account in the EU server and have configured their computers properly:

You will find the Configuration Instruction on the UE Main Library’s website, as well as on the UE IT Centre’s website.

.

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych dla UŚ - system HAN


From January 1, 2015, the University of Silesia Library offers a new way of remote access to databases and electronic sources through the HAN system. The previously used OneLog will no longer be used.

To use the databases from computers located outside the University of Silesia network it is necessary to have an active account in the library system (Prolib).

Who can use the HAN System?

 • Students, PhD students and post-graduate students of the University of Silesia,
 • Employees and retired employees of the University of Silesia.

How to use the HAN system?

In order to use any of the databases you need to choose a link (marked as HAN UŚ) located on the CINiBA website in the Electronic Sources tab. Each database has its own individual link; they can be found in the descriptions of individual databases or in the alphabetical and subject list. After clicking on the appropriate link a window for logging in will appear, in which login (pesel or library card number) and the password used in the electronic catalog (OPAC) should be entered.

 

What to do if user cannot log into the HAN system?

We kindly ask you to check the new system, and in case of problems with logging in, please contact to any of the libraries of the library-information system of the University of Silesia or to send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

If your account has been blocked or the late return fee has not been cleared, please pay the fee and return the books or extend the deadline. If your account is blocked, you will not be able to use remote access.

 

Does the HAN system require configuration?

HAN does not require additional installation or browser configuration.

For databases marked han/netman, browsers that support the full HTML 5 standard should be used. ie: Google Chrome 11 (or higher), Apple Safari 5 (or higher), Firefox 4 (or higher), Microsoft IE 10 (or higher), Opera (the latest).

 

Changes concerning use of computer stations

Authentication for Library users using the Internet has been introduced (open access). Access to the resources of the University of Silesia and the University of Economics Library will not require logging in - every visitor to the Library will be able to use them. Only when trying to connect to addresses outside the University (Google, Facebook, Onet, etc.) it will be necessary to provide user credentials - a message will appear in the web browser. However, it will be required only during the first access attempt. The data will be stored for the whole time of the User's work (at a given station).

 

Data necessary for logging in

Internet access is available to anyone with a:

- library account. The way of logging in: The same as for the "CINiBA" WIFI network

- or an account in the eduroam system (https://www.eduroam.pl/). The same as for the "eduroam" WIFI network

 

End of work

User should log out of the system after finishing work.

For Linux devices, press the "System Exit Menu" button (button right corner of the screen), and then press the "Exit Work" button    
koniec1   

 


For Windows devices, press the "Exit Work" button on the desktop (button right corner of the screen).

koniec2

Users of both systems will not have the ability to turn off their computers.Exception

If the User does not log off by himself, after 20 minutes of inactivity, the User's session will be automatically disconnected and the login data will be deleted. However, if another person starts using the station during this time, it will take over the login data of the predecessor. A message will appear on the desktops of the devices informing the user to exit.

There is no translation available.

Tryb dostępu : online UŚ i UE

AHFS Consumer Medication Information: wejście do bazy

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

 

Baza zawierająca informacje na temat leków (m.in. zastosowanie, dawkowanie, działania niepożądane, skutki przedawkowania).

There is no translation available.

Wiley Online Library: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wiley Online Library: wejście do bazy

Baza zawiera zawiera kolekcję artykułów z czasopism, m.in. z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, biotechnologii, ochrony środowiska, nauk społecznych i humanistycznych. Kolekcja obejmuje 1367 tytułów czasopism dostępnych wraz z archiwami od 1997. W bazie dostępne są również książki (2451 poz.) wydane w roku 2009 i 2015.

There is no translation available.

BazEkon-Cytowania: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny: 1992-

BazEkon-Cytowania: wejście do bazy

Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 270 tys. dokumentów oraz prawie 3700 tys. przypisów bibliograficznych.

There is no translation available.

Polska Bibliografia Prawnicza wejścieTryb dostępu: wolny dostęp


Obecnie Polska Bibliografia Prawnicza zawiera blisko 300 tys. rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Baza obejmuje obok pozycji prawniczych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa międzynarodowego, publicznego, nauk penalnych, także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, w tym kryminologii, kryminalistyki, oraz medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej.

Aby korzystać z bazy trzeba założyć bezpłatne konto.

Baza jest dostępna także poprzez bazę Lex oraz Legalis.

There is no translation available.

InforLexTryb dostępu: Online / Czytelnia CINiBA, Biblioteka Prawnicza UŚ

INFORLEX wejście

Portal udostępnia:

- akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z  kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze  Polskim;

- szeroki wybór orzeczeń i interpretacji z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów

i spraw kadrowych,

- opracowania kompleksowe:

 • Encyklopedia Księgowego
 • Leksykon Kadrowca (Encyklopedia Kadr i Płac)
 • Słownik Rachunkowości Budżetowej (Encyklopedia Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych)
 • Informator Urzędu Zamówień Publicznych
 • Monitory B - sprawozdania finansowe firm i spółdzielni
 • VAT 2019. Komentarz do ustawy – pełne wydanie

- czasopisma:

Bazy specjalistyczne

Bazy interdyscyplinarne

Przydatne linki

 

Zgodnie z licencjami użytkowania baz danych zabronione jest pobieranie całych roczników czasopism.

 

Bazy specjalistyczne:

 

wejście do bazy info dostęp w sieci
uniwersyteckiej
zdalny dostęp
 
MathSciNet MathSciNet - informacje o bazie CINiBA, HAN UŚ
BazTech BazTech - informacje o bazie CINiBA, UE, wolny dostęp
Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa - informacje o bazie CINiBA, UE, wolny dostęp
The European Digital Mathematics Library The European Digital Mathematics Library - informacje o bazie CINiBA, UE, wolny dostęp
European Mathematical Information Service European Mathematical Information Service - informacje o bazie CINiBA, UE, wolny dostęp
Project Euclid Project Euclid - informacje o bazie CINiBA, UE, wolny dostęp

 

Przydatne linki