CINIBA - Źródła elektroniczne

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Źródła elektroniczne

There is no translation available.

Bibliografia Filozofii Polskiej (1896-1918) wejścieWolny dostęp

Bibliografia Filozofii Polskiej (1896-1918) wejście

Internetowa baza danych jest kontynuacją poprzednich części Bibliografii Filozofii Polskiej - projektu wydawniczego realizowanego od lat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Dotychczas ukazały się drukiem bibliografie okresu oświecenia (tom 1), romantyzmu (tom 2), pozytywizmu (tom 3). Trwają prace nad tomem czwartym, dotyczącym okresu Młodej Polski.

There is no translation available.

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Uniwersytetu EkonomicznegoWolny dostęp

Wejście do Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych UE. W celu uruchomienia bazy proszę kliknąć login, potem opcję ok.

Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest bazą własną Biblioteki Głównej, tworzoną przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji. Rejestruje ona opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez naszych pracowników od 1994 roku w czasie ich zatrudnienia na Uczelni. Do roku 1994 publikacje są ujęte w bibliografii drukowanej, która zamieszczona jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Bazę można przeszukiwać za pomocą  następujących kryteriów: według słów z tytułu publikacji, słów kluczowych, nazwiska pracownika, według roku publikacji, oznaczenia odpowiedzialności i in.

Więcej informacji o Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych UE

There is no translation available.

AGRISWolny dostęp

AGRIS wejście

International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS) to bibliograficzno-abstraktowa baza tworzona od 1970 r. przez Food and Agriculture Organization of the United Nations. Obejmuje zagadnienia dotyczące rolnictwa, przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz kilkanaście ośrodków naukowych i akademickich. Zawiera ponad 7,5 miliona rekordów, jest aktualizowana kwartalnie.

There is no translation available.

ADS - SAO/NASA Astrophysics Data System wejścieWolny dostęp

ADS - SAO/NASA Astrophysics Data System wejście

ADS obejmuje 3 bibliograficzne bazy danych zawierające ponad 10,5 miliona rekordów: Astronomy and Astrophysics, Physics oraz arXiv e-prints.

Oferuje darmowy dostęp do abstraktów oraz pełne teksty niektórych starszych artykułów w formatach .gif i .pdf. Szybkie i skuteczne wyszukiwanie informacji możliwe jest dzięki zaawansowanym systemom zapytań, opracowanym pod kątem zagadnień z dziedzin astronomii i fizyki: ADS Labs Integrated Search, Astronomy and Astrophysics Search, Physics and Geophysics Search, Science Education Search oraz arXiv Preprints Search (interfejs przeszukujący dokumenty opublikowane w arXiv e-print archive). ADS oferuje również bezpłatną możliwość zakładania "alertów" (myADS Update Service) opartych na predefiniowanych przez użytkownika warunkach wyszukiwania.

Baza zarządzana jest przez Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

There is no translation available.

Copernicus PublicationsWolny dostęp

Copernicus Publications wejście

Copernicus Publications (Copernicus GmbH) jest wydawcą literatury naukowej który od roku 2001 włączył się do inicjatywy Open Access. Udostępnia ok. 30 tytułów recenzowanych czasopism, głównie z dziedziny geologii i nauk o ziemi.

Lista tytułów czasopism:

 • Advances in Geosciences (ADGEO)
 • Advances in Radio Science (ARS)
 • Advances in Science and Research (ASR)
 • Annales Geophysicae (ANGEO)
 • Astrophysics and Space Sciences Transactions (ASTRA)
 • Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) & Discussions (ACPD)
 • Atmospheric Measurement Techniques (AMT) & Discussions (AMTD)
 • Biogeosciences (BG) & Discussions (BGD)
 • Climate of the Past (CP) & Discussions (CPD)
 • Drinking Water Engineering and Science (DWES) & Discussions (DWESD)
 • Earth System Dynamics (ESD) & Discussions (ESDD)
 • Earth Surface Dynamics (ESurf) & Discussions (ESurfD)
 • Earth System Science Data (ESSD) & Discussions (ESSDD)
 • eEarth (eE) & Discussions (eED)
 • Field Actions Science Reports (FACTS)
 • Fossil Record (FR)
 • Geographica Helvetica (GH)
 • Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems (GI) & Discussions (GID)
 • Geoscientific Model Development (GMD) & Discussions (GMDD)
 • Geothermal Energy Science (GtES)
 • History of Geo- and Space Sciences (HGSS)
 • Hydrology and Earth System Sciences (HESS) & Discussions (HESSD)
 • Journal of Sensors and Sensor Systems (JSSS)
 • Mechanical Sciences (MS)
 • Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) & Discussions (NHESSD)
 • Nonlinear Processes in Geophysics (NPG)
 • Ocean Science (OS) & Discussions (OSD)
 • Pattern Recognition in Physics (PRP)
 • Social Geography (SG) & Discussions (SGD)
 • Scientific Drilling (SD)
 • SOIL & SOIL Discussions (SOILD)
 • Solid Earth (SE) & Discussions (SED)
 • Stephan Mueller Special Publication Series (SMSPS)
 • Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society (SAPIENS)
 • The Cryosphere (TC) & Discussions (TCD)
 • Web Ecology (WE)
There is no translation available.

SIMBADWolny dostęp

SIMBAD wejście

Baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego (gwiazd, galaktyk, mgławic planetarnych, gromad, nowych i supernowych etc.) sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji. Zawiera informacje o ponad 7 milionach obiektów skatalogowanych pod ponad 17 milionami nazw oraz ok. 10 milionów cytowań bibliograficznych.

Baza dostępna w portalu CDS gdzie znajdują się również:

Aladin sky atlas
Aladin sky atlas
- interaktywna mapa zawierająca zdigitalizowane obrazy nieba, pozwalająca m.in. na dodawanie notatek z astronomicznych baz i katalogów. Dane są powiązane z informacjami pochodzącymi z serwisów  SIMBAD i VizieR.

 

VizieR Service
VizieR Service
- astronomiczny katalog gwiazd, galaktyk i innych obiektów we wszystkich zakresach widma. Zapewnia zoptymalizowany dostęp do biblioteki danych pochodzących z różnych źródeł m.in. Guide Star  Catalogs, USNO-A2, 2MASS last release.

There is no translation available.

PhilPapersWolny dostęp

PhilPapers wejście

Bibliograficzna baza danych z zakresu filozofii. Indeksuje ponad 700 czasopisma z całego świata. Zawiera ponad 600 tys. rekordów, wiele z nich do pobrania w pełnym tekście.

There is no translation available.

Biodiversity Heritage LibraryWolny dostęp

Biodiversity Heritage Library wejście

Biblioteka cyfrowa BHL oferuje dostęp do ponad 120 tys. publikacji obejmujących 41 milionów stron. Jest współtworzona przez 28 instytucji z całego świata.

The Biodiversity Heritage Library (BHL) to konsorcjum bibliotek botanicznych i bibliotek historii naturalnej współpracujących w celu zdigitalizowania i upowszechnienia w otwartym dostępie kolekcji literatury dotyczącej bioróżnorodności.

 

Główne zadania BHL to:

 • budowanie i utrzymywanie możliwie największego, miarodajnego i renomowanego repozytorium literatury i materiałów archiwalnych dotyczących bioróżnorodności;
 • praca nad rozwojem narzędzi pozwalających na jak najefektywniejsze przeszukiwanie zawartości repozytorium;
 • pozyskiwanie dla konsorcjum nowych partnerów;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej o BHL.

Przewodnik po bazie Biodiversity Heritage Library

Galeria wybranych grafik z kolekcji dostępnych w Biodiversity Heritage Library:

 

Prezentacje dotyczące The Biodiversity Heritage Library w serwisie slideshare.

Prezentacje dotyczące The Biodiversity Heritage Library w serwisie slideshare

There is no translation available.

Szkolenia ze źródeł z nauk humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych

Kontakt: dr Aneta Drabek

telefon: 32 786 51 33

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Szkolenia ze źródeł ekonomicznych

Kontakt: mgr Małgorzata Kwiatkowska

telefon: 32 786 51 62

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

There is no translation available.

ABI/INFORM Trade & Industry wejścieTryb dostępu: Online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

ABI/INFORM Global wejście

Baza zawiera abstrakty i artykuły z czasopism, magazynów i gazet. Zakres tematyczny: ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama, finanse, zasoby ludzkie, informatyka, informacje o ponad 60 tys. firm. W ramach bazy dołączono serwis gospodarczy EIU ViewsWire, zawierający najnowsze informacje o najważniejszych wydarzeniach w życiu gospodarczym poszczególnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na całość gospodarki światowej. Oprócz tego użytkownicy serwisu otrzymują stały dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz do przygotowywanych "na gorąco" analiz i prognoz, umożliwiających m.in. określanie stopnia ryzyka w dokonywaniu operacji finansowych. Najprostszą metodą poruszania się po serwisie jest wybranie interesującego nas kraju i przejrzenie materiałów pogrupowanych w sześciu kategoriach: polityka, gospodarka, biznes, finanse i przepisy gospodarcze. Są to następujące raporty: Business, Economy, Finance, Politics, Regulations, RiskWire. Serwis ten przegląda się z poziomu Publikacje wpisując jego nazwę (EIU ViewsWire) w oknie wyszukiwawczym.