CINIBA - Bazy danych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Bazy danych

There is no translation available.

BazEkon-Cytowania: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny: 1992-

BazEkon-Cytowania: wejście do bazy

Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 270 tys. dokumentów oraz prawie 3700 tys. przypisów bibliograficznych.

There is no translation available.

Polska Bibliografia Prawnicza wejścieTryb dostępu: wolny dostęp


Obecnie Polska Bibliografia Prawnicza zawiera blisko 300 tys. rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Baza obejmuje obok pozycji prawniczych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa międzynarodowego, publicznego, nauk penalnych, także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, w tym kryminologii, kryminalistyki, oraz medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej.

Aby korzystać z bazy trzeba założyć bezpłatne konto.

Baza jest dostępna także poprzez bazę Lex oraz Legalis.

There is no translation available.

InforLexTryb dostępu: Online / Czytelnia CINiBA, Biblioteka Prawnicza UŚ

INFORLEX wejście

Portal udostępnia:

- akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z  kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze  Polskim;

- szeroki wybór orzeczeń i interpretacji z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów

i spraw kadrowych,

- opracowania kompleksowe:

 • Encyklopedia Księgowego
 • Leksykon Kadrowca (Encyklopedia Kadr i Płac)
 • Słownik Rachunkowości Budżetowej (Encyklopedia Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych)
 • Informator Urzędu Zamówień Publicznych
 • Monitory B - sprawozdania finansowe firm i spółdzielni
 • VAT 2019. Komentarz do ustawy – pełne wydanie

- czasopisma:

There is no translation available.

OECDiLibrary wejścieTryb dostępu: Online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

OECDiLibrary wejście

Baza oferuje dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Użytkownicy znajdą tu wszystkie książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone w ramach OECD. Tematyka publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje takie dziedziny jak: rolnictwo, edukację, podatki, energię atomową, ekologię, technologie in-formacyjne, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła i metody statystyczne, zagadnienia społeczne, migracje, zdrowie itp.

There is no translation available.

	GMID (Global Market Information Database) wejścieTryb dostępu: Online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

GMID wejście

 

GMID (Global Market Information Database) jest zintegrowanym systemem informacyjnym online, dostarczającym biznesową informację dotyczącą krajów, różnych gałęzi przemysłu, konsumentów i ich stylu życia. To bezpośredni dostęp do statystyk, raportów rynkowych, profili międzynarodowych korporacji przemysłowych. Wszechstronną analizą objętych jest 205 krajów całego świata.

GMID (Global Market Information Database) to doskonałe źródło informacji dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów wszystkich kierunków ekonomicznych.
Z bazy w chwili obecnej korzysta 250 różnych instytucji na całym świecie. W środowisku akademickim, do prestiżowych instytucji, które subskrybują Global Market Information Database, należą: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budapest University of Economics, Harvard Business School and Wharton Business School (University of Pennsylvania), INSEAD and ESSEC In France, Londyn School of Economics, University of Cambridge, IMD in Switzerland, University College Dublin oraz czternaście z piętnastu szkół na świecie, które prowadzą MBA i zostały wymienione w rankingu sporządzonym przez Financial Times (Financial Times Top 15 MBA Worldwide).

Zawartość bazy podzielona jest na następujące działy:

 • COUNTRY STATISTICS - ponad 1 milion statystyk - są to statystyki demograficzne, makroekonomiczne, marketingowe sporządzone dla 205 krajów całego świata. Samodzielnie można budować raporty analizujące problem w aspekcie historycznym (od 1977 roku) oraz tworzyć prognozy (do 2016 roku).
 • COUNTRY PROFILES - profile krajów, zarys polityki i ekonomii wnikliwie przedstawiony dla 205 krajów całego świata.
 • LIFESTYLE STATISTICS – styl, tryb życia oraz zachowania konsumentów 71 krajów świata. Tu można znaleźć odpowiedź na pytanie: jakie trendy wyznaczają kierunek rynku konsumenckiego. GMID zawiera nawet takie raporty jak: co konsumenci jedzą i piją, jak spędzają wolny czas, jak przedstawia się szkolnictwo w danym kraju, jakie wybierają produkty na rynku, jakich używają kosmetyków, jakie są płace itd.
 • LIFESTYLE ANALYSIS - analiza sposobu i trybu życia konsumentów rynku, znaczna pomoc w interpretacji statystyk.
 • MARKET DATA – GMID podaje sześcioletnią historię oraz pięcioletnie prognozy w zestawieniach statystycznych dla ponad 330 produktów konsumenckich (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) pochodzących z 52 różnych krajów. Ułatwia to rozpoznanie, analizę trendów i zachowań wśród konsumentów na rynku wobec danego produktu.
 • COMPANY PROFILES, MARKET SHARES AND PERFORMANCE INDICATORS – znajduje się tutaj ponad 3 tysiące profili wiodących przedsiębiorstw i korporacji przemysłowych wytwarzających dobra konsumpcyjne, działających regionalnie w kraju, na terenie rynku danego państwa czy też całego świata. Ranking przedsiębiorstw został sporządzony w oparciu o takie dane jak: ile firma zarabia, sprzedaje, z kim współpracuje itp.
 • INFORMATION SOURCES – GMID daje akces do 35 tysięcy źródeł związanych z informacją biznesową i rynkiem globalnym. Z tych samych źródeł korzystają analitycy firmy Euromonitor International, kiedy rozpoczynają pracę nad swoimi nowymi projektami.
 • MARKET ANALYSIS - GMID dostarcza ponad 4,5 tysiąca raportów rynkowych, przedstawiających wnikliwe, strategiczne analizy dla wielu sektorów rynku konsumenckiego, przemysłowego, sektora usług. Są to raporty obejmujące rynek globalny, jak również rynek poszczególnych krajów.
There is no translation available.

EMIS Intelligence RegionTryb dostępu: Online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

EMIS Intelligence Region wejście

Serwis zawiera informacje dotyczące rynków wschodzących i obejmuje swoim zasięgiem około 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Skupia kilkaset publikacji zawierających cenne wiadomości ekonomiczne, finansowe i polityczne. Użytkownicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych (Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka i in.) i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek, notowań giełdowych, statystyk oraz danych makroekonomicznych, uzyskanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Dodatkowymi atutami  EMIS są obszerne archiwa od roku 1995, baza daje ponadto duże możliwości poszukiwań i wielopłaszczyznową informację.

Serwis podzielony jest na kilka działów tematycznych:

 • Aktualności - teksty napływających w trybie ciągłych doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych,
 • Firmy - informacje o firmach, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych (Notoria, Monitor Polski B), notowania giełdowe, statystyki, dane dotyczące konkurencji, odbiorców i dostawców, jak również potencjalnych celów inwestycyjnych, analizy podmiotów krajowych, europejskich i amerykańskich,
 • Sektory - raporty i analizy branżowe,
 • Makroekonomia - analizy danych makroekonomicznych, uzyskiwane z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych, pozwalają na wnikliwą i staranną ocenę bieżącej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej,
 • Rynki finansowe - informacje dotyczące rynku kapitałowego i pieniężnego,
 • Prawo - pełne teksty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Gazety Prawnej od 1998 roku,
 • Analizy - pełne teksty analiz firm, sektorów oraz  źródła analityczne dotyczące tych obszarów,
 • Źródła - wszystkie dostępne w serwisie czasopisma, gazety i inne publikacje.

Wyjście z serwisu poprzez opcję Wylogowanie z systemu.

There is no translation available.

Emerald Insight wejścieTryb dostępu: online UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Emerald Insight wejście

 

Dostęp z komputerów sieci UE oraz zdalnie (Proxy UE):
Platforma Emerald Insight oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, umożliwiając korzystanie z pełnych  tekstów 309 czasopism. W ramach subskrypcji Biblioteka UE otrzymuje prawa archiwizacyjne do dwóch kolekcji Operations, Logistics & Quality oraz Business Management and Strategy. Pełna kolekcja Premier nie posiada praw archiwizacyjnych, czyli w kolejnym roku kalendarzowym, w przypadku braku decyzji o kontynuacji subskrypcji, dostęp do tych tytułów nie będzie możliwy.


Dostęp z komputerów UŚ oraz zdalnie (HAN UŚ):
Baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dostęp nie obejmuje najnowszych roczników (od 2019 r.).


There is no translation available.

ABI/INFORM Trade & Industry wejścieTryb dostępu: Online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

ABI/INFORM Trade & Industry wejście

Baza daje bieżący dostęp do pełnych tekstów ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów biznesowych.

There is no translation available.

AriantaWolny dostęp

ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne wejście

Baza zawiera informacje oraz linki do ponad 4400 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

Bazę tworzą: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.
There is no translation available.

ABI/INFORM Dateline wejścieTryb dostępu: Online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

ABI/INFORM Dateline wejście

Baza oferuje bieżący dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze  Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.