There is no translation available.

Laboratory Hazard Bulletin: wejście do bazyTryb dostępu : Online UŚ, zasięg chronologiczny : 1981-

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Laboratory Hazard Bulletin: wejście do bazy


Przegląd literatury naukowej i przemysłowej dotyczącej zagrożeń w pracy laboratoryjnej, w tym: zagrożeń chemicznych i biologicznych, skażeń, gospodarki niebezpiecznymi odpadami, pożarów i eksplozji, zabezpieczeń, ochrony zdrowia pracowników, legislacji, sprzętu ochronnego. Dane obejmują okres od 1981 roku.

Udostępnij