CINIBA - CYTBIN

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

CYTBINWolny dostęp

CYTBIN wejście

Bibliograficzna baza danych, obejmująca artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Są to: Bibliotekarz, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Przegląd Biblioteczny, Roczniki Biblioteczne, Zagadnienia Informacji Naukowej. Opisy bibliograficzne rejestrowanych dokumentów są rozszerzone o informacje o publikacjach cytowanych, zamieszczanych w bibliografiach załącznikowych i/lub w przypisach bibliograficznych.

Udostępnij