There is no translation available.

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and HumanitiesTryb dostępu: online UŚ

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities wejście

CEJSH zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów ukazujących się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych poświęconych naukom społecznym i humanistycznym.

Udostępnij