There is no translation available.

American Institute of PhysicsTryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

American Institute of Physics wejście


Konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of Physics i American Physical Society Czasopisma dostępne są z komputerów zlokalizowanych w sieci Uniwersytetu Śląskiego.

Dostęp do 9 tytułów (wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych) American Institute of Physics:

  • Applied Physics Letters
  • Chaos
  • Journal of Applied Physics
  • Journal of Chemical Physics
  • Journal of Mathematical Physics
  • Physics of Fluids
  • Physics of Plasmas
  • Review of Scientific Instruments Physics Today

Platforma Scitation zawiera także bazę SPIN, w której zgromadzono 2.25 mln streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych.

Udostępnij