CINIBA - American Institute of Physics

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

American Institute of PhysicsTryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

American Institute of Physics wejście


Konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of Physics i American Physical Society Czasopisma dostępne są z komputerów zlokalizowanych w sieci Uniwersytetu Śląskiego.

Dostęp do 9 tytułów (wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych) American Institute of Physics:

  • Applied Physics Letters
  • Chaos
  • Journal of Applied Physics
  • Journal of Chemical Physics
  • Journal of Mathematical Physics
  • Physics of Fluids
  • Physics of Plasmas
  • Review of Scientific Instruments Physics Today

Platforma Scitation zawiera także bazę SPIN, w której zgromadzono 2.25 mln streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych.

Udostępnij