There is no translation available.

American Chemical SocietyTryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

American Chemical Society wejście

Uniwersytet Ślaski przystąpił do konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society. Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do wszystkich czasopism ACS w tym:

  • do 34 tytułów w pakiecie Web Editions obejmującym roczniki od 1996 roku włącznie
  • do pakietu ACS Legacy Archives zawierającym pozostałe roczniki archiwalne do 1995 roku.

Udostępnij