There is no translation available.

InforLexTryb dostępu: Online / Czytelnia CINiBA, Biblioteka Prawnicza UŚ

INFORLEX wejście

Portal udostępnia:

- akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z  kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze  Polskim;

- szeroki wybór orzeczeń i interpretacji z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów

i spraw kadrowych,

- opracowania kompleksowe:

  • Encyklopedia Księgowego
  • Leksykon Kadrowca (Encyklopedia Kadr i Płac)
  • Słownik Rachunkowości Budżetowej (Encyklopedia Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych)
  • Informator Urzędu Zamówień Publicznych
  • Monitory B - sprawozdania finansowe firm i spółdzielni
  • VAT 2019. Komentarz do ustawy – pełne wydanie

- czasopisma:

Udostępnij