W wydarzeniu uczestniczyli także Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, a także przedstawiciele m.in. środowisk nauki, biznesu, kultury, sztuki i edukacji.

Podczas uroczystości odsłonięto również Interaktywną Tablicę Pamiątkową Lodowiska "Torkat".

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizowany w latach 2008-2012. Celem tego przedsięwzięcia było wybudowanie oraz uruchomienie nowoczesnej biblioteki naukowej, spełniającej standardy XXI wieku. Dotyczą one zarówno udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego i dostępności literatury naukowej w regionie, jak również zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w międzynarodowych relacjach naukowych.

Budowę Centrum oraz jego wyposażenie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WSL 2007-2013. Udział finansowy w realizacji inwestycji mają także: Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Katowice, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach.


Wartość projektu wynosi 79 453 600,00 zł, w tym środki z EFRR to 52 828 698,64 zł.

Udostępnij