W centrum naszego spotkania znajdzie się księgozbiór, ale ważną częścią będzie przybliżenie sylwetek Zofii i Zygmunta Żuławskich oraz kontekstu kulturowego epoki, w której żyli. Dzięki zamiłowaniu Żuławskiego do książek oraz jego licznym znajomościom ze światem artystycznym Krakowa jak choćby z Tetmajerem, Przybyszewskim, Rydlem, Kasprowiczem, powstała kolekcja reprezentująca polski zbiór literatury w pierwszych wydaniach, których dobór szedł w parze z troską o zachowanie dziedzictwa narodowego w najlepszej oprawie. Rozważaniom związanym z zabytkowym księgozbiorem będzie towarzyszyła wystawa i prezentacja wybranych dzieł.

 

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij