W programie:

  • Wspólne sadzenie drzew i krzewów. Wśród zaproszonych gości m.in. przedstawiciele Miasta Katowice, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
  • Uczestnicy wydarzenia wezmą udział we wspólnym happeningu i rozdawaniu mieszkańcom kolorowych liści, których zadaniem jest pochłanianie dwutlenku węgla.
  • Oficjalnie otwarty zostanie hotel dla dzikich pszczół na terenie kampusu uniwersyteckiego, który jest elementem trwającej od zeszłego roku kampanii „Nie żądlę – zapylam”, realizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

    .
Serdecznie zapraszamy!
Zaproszenie

Udostępnij