CINIBA - II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider


Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.:

•    kwestia męskości w dyskursach biopolitycznych (M. Foucault, D. Haraway, G. Agamben, M. Hardt/A. Negri, R. Esposito, E. Cohen i in.),
•    kategoria biowładzy w obszarze studiów genderowych i studiów nad męskościami,
•    kwestia „wychowywania” do męskości (ideologiczne aparaty państwa, rodzina, kościoły),
•    udział mężczyzn i ich role w kształtowaniu biowładzy,
•    społeczne normy praktykowania męskości (sporty, myślistwo, grupy paramilitarne, wspólnoty religijne),
•    konstruowanie i (re)konstruowanie męskich ciał (dyskursy medyczne, problem inwalidztwa wojennego, sport, kulturystyka, protetyka, etc.),
•    rodzina i normy rodzinne jako agenci biopolityczności,
•    męska seksualność w perspektywie dyrektyw biopolitycznych,
•    biopolityka męskości a ekonomia,
•    biopolityka męskości i możliwości/strategie jej kontestowania,
•    współczesne wymiary biopolityki męskości (zmiany technologiczne, transnarodowość i globalizacja),
•    męska „odporność” w kontekście dyskursów immunizacyjnych,
•    biopolityka męskości w badaniach literaturoznawczych.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie WWW wydarzenia.

Udostępnij