CINIBA - Publikowanie w Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ)

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, iż na mocy Zarządzenia nr 21 z dnia 19 lutego 2018 r. Rektora UŚ zostało utworzone elektroniczne Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ). Jest to pierwsza instytucjonalna platforma do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego UŚ. Kto może publikować w Re-BUŚ? Prawo do współtworzenia tego wirtualnego zasobu wiedzy mają pracownicy, współpracownicy, doktoranci i studenci naszej Uczelni. Kto może czerpać z zawartości Repozytorium? Wszyscy, ponieważ jest dostępne nieodpłatnie w otwartym Internecie. Zwiększaj widoczność swoich publikacji w Internecie oraz ich "cytowalność" przez deponowanie prac w Re-BUS-iu. Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ. Stwarza możliwość zaprezentowania w jednym miejscu kapitału intelektualnego Uniwersytetu Śląskiego! Tym samym pomaga zapobiegać nadmiernemu rozproszeniu naszych publikacji. Archiwizuje i udostępnia cyfrowe wersje artykułów, prac dyplomowych i doktoranckich, fragmenty / rozdziały książek. Zawiera materiały konferencyjne, dydaktyczne, a także prace niepublikowane.

Coraz więcej uczelni na świecie tworzy repozytoria, którym przyświeca idea Open Access. Zapewnienie otwartego, nieodpłatnego dostępu do pełnych tekstów prac naukowych staje się czynnikiem podnoszącym prestiż ośrodków akademickich na arenach międzynarodowych. W Polsce jest to jeszcze stosunkowo mało popularne rozwiązanie.

Utworzenie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)”. Utrzymaniem platformy zajmuje się Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego.

Korzyści dla uczelni wynikające z lokowania prac w repozytorium RE-BUŚ:

– wzmocnienie prestiżu UŚ poprzez uwidocznienie badań naukowych, prowadzonych w poszczególnych jednostkach;  
– promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej;
– wspieranie procesów edukacji studentów dzięki łatwiejszemu dostępowi do materiałów dydaktycznych,
– pomoc w realizacji zadań administracyjnych, np. ewaluacja pracowników naukowych.

Korzyści dla pracowników naukowych, którzy zamieszczają prace w repozytorium Re-BUŚ:

– wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie;
– zwiększenie widoczności dorobku naukowego – prace są indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe;
– ułatwienie dostępu do badań;
– zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium;
– możliwość prezentowania własnego dorobku z dostępem do pełnych tekstów;
– wgląd do statystyk popularności zamieszczonych tekstów.

Jak zamieścić prace w repozytorium Re-BUŚ?
Skorzystaj z panelu pomocy na platformie [kliknij tutaj].

Udostępnij