CINIBA - Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Jubileuszowe logo Uniwersytetu Śląskiego W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 11 stycznia do 9 lutego 2018 roku w holu głównym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej eksponowana będzie okolicznościowa wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej. Z ciekawych faktów wymienić można nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „M/S Uniwersytet Śląski”, ze znaczących wydarzeń – uchwalenie przez Senat dokumentu „Misja Uniwersytetu Śląskiego”.


Wystawa prezentuje także wiele aspektów działalności śląskiej Alma Mater. Z dziedziny nauki interesujące są informacje na temat: przyznania Centrum Studiów Polarnych statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, liczby patentów, budowy i funkcjonowania Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Przedstawione zostały także takie projekty badawcze, jak: Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) i „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). Współpracę z biznesem ilustruje tablica dotycząca spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US sp. z o.o.
Na temat pełnionej przez uniwersytet funkcji dydaktycznej i popularyzatorskiej można przeczytać m.in. w tekstach o Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Śląskim Festiwalu Nauki, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (w 2014 roku przemianowanych na Indywidualne Studia Międzyobszarowe) oraz Festival of Art and Independent Games, w ramach którego odbywa się Letnia Akademia Gier.


Na wystawie przedstawione zostały inwestycje uczelni, służące nie tylko studentom i pracownikom, ale również mieszkańcom regionu. Wymienić tu można m.in. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA) oraz przebudowę ulicy Bankowej na ogólnodostępny deptak. Jedna z tablic prezentuje działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, inna opowiada o najważniejszym uczelnianym periodyku – „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”. Na kolejnych planszach omówione zostały wydziały Uniwersytetu Śląskiego.
Na jubileuszowej wystawie nie mogło zabraknąć informacji o ludziach związanych z uniwersytetem i wyróżnieniach przez niego nadawanych. I tak, osobne tablice poświęcone zostały przyznawaniu tytułu doktora honoris causa wybitnym postaciom oraz ustanowieniu uczelnianej nagrody „Pro Scientia et Arte”. Ponadto dowiedzieć się można o znanych wykładowcach i gościach uniwersytetu, wybitnych absolwentach, zdobytych przez nich nagrodach i powołanych przez nich stowarzyszeniach.


Zaprezentowane zostały również inicjatywy i przedsięwzięcia środowiska studenckiego, w tym Akademicki Związek Sportowy, jedna z pierwszych w Polsce studencka rozgłośnia radiowa – „Egida”, uniwersytecki Chór „Harmonia”, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz organizowany przez niego Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny.


W czasie trwania roku jubileuszowego wystawa będzie eksponowana również w innych miejscach na Uniwersytecie oraz w regionie, a także towarzyszyć będzie najważniejszym wydarzeniom organizowanym w ramach obchodów 50-lecia uczelni.


Sponsorem Strategicznym jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego jest ING Bank Śląski, Sponsorem Platynowym – Bank Pekao SA, Tauron Polska Energia, Sponsorem Złotym jubileuszu są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, PZU Życie SA, Sponsorem Srebrnym: Mostostal Warszawa SA, Grupa Kapitałowa Węglokoks oraz Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC. Sponsorem Brązowym jest Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., a Partnerem Biznesowym – SPIN-US Sp. z o.o. Partnerem instytucjonalnym jest Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego.
Szczegółowe informacje o jubileuszu oraz program obchodów są dostępne pod adresem www.50.us.edu.pl

Udostępnij