There is no translation available.

12 stycznia 2018 r. w sali Seminaryjnej CINiB-y odbędzie się II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka pt. "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka na przestrzeni dziejów". Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UŚ. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00. W programie 18 referatów studentów i doktorantów oraz 5 gości specjalnych – naukowców. Wydarzenie podzielone będzie na 4 panele tematyczne skupione wokół teologii, prawa, nauk przyrodniczych i edukacji. Opiekunem naukowym konferencji jest dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii UŚ

 

Program Konferencji


9:00 – otwarcie konferencji
9:15 – referat wprowadzający: ks. dr Bartłomiej Kuźnik, Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, Wydz. Teologiczny UŚ "Katedry bryłą – symbol wracający"
9:35 – panel studencki nr 1: Wokół teologii
◦    1) Natalia Foryś, teologia
Teologia a inne nauki u Augustyna z Hippony
◦    2) Tomasz Wróblewski, ISM/historia
O pojęciu scholastyki. Od Tomasza z Akwinu do współczesności
◦    3) mgr Łukasz Tomanek, filozofia
Problem sceptycyzmu i pewności wiedzy w XIV-wiecznych komentarzach do „Sentencji” Piotra Lombarda
◦    4) Justyna Kapłańska, teologia
Dwa skrzydła – relacja wiary i nauki w wybranych tekstach Jana Pawła II
◦    5) mgr Izabela Skrobak, filologia polska/teologia
Teolingwistyka na polskiej katedrze: między lingwistyką a teologią
•    11:15 – referat gościnny: dr hab. Lech Krzyżanowski
Zakład Historii Najnowszej 1918-1945, Instytut Historii UŚ
Konkordat z 1925 roku. Między prawem państwowym a kościelnym
•    11:35 – panel studencki nr 2: Wokół prawa
◦    1) Dominik Mizerski, prawo
Wpływ prawa rzymskiego na prawo kanoniczne – na podstawie Dekretu Gracjana
◦    2) Klaudia Raczek, prawo
Etyczne i prawne problemy swobody kontraktowej – na podstawie zagadnienia lichwy
◦    3) Karol Żyła, prawo
Wpływ etyki chrześcijańskiej na instytucje małżeństwa – na podstawie prawa rzymskiego oraz prawa epoki średniowiecza
•    12:30 – przerwa
•    13:00 – referat gościnny: dr Łukasz Lamża
Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny UPJP2 w Krakowie
Dlaczego fizycy są ateistami częściej niż inni naukowcy?
•    13:20 – panel studencki nr 3: Wokół przyrody
◦    1) Michał Urbankiewicz, historia
Kazus Galileusza
◦    2) Ewelina Rąpała, psychologia
Człowiek pochodzi od...? Czyli ewolucjonizm w świetle nauczania Kościoła Katolickiego
◦    3) Piotr Podmorański, filozofia
Teizm a ateizm – ks. Michał Heller a Richard Dawkins
◦    4) mgr Mateusz Tofilski, filozofia
Neuronauka a teologia w kontekście problemu umysł-ciało
◦    5) mgr Magdalena Biolik, teologia
Psychoterapia a kierownictwo duchowe. Wspólna praca dla dobra człowieka
•    15:00 – referat gościnny: dr hab. Mariusz Wojewoda
kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, Instytut Filozofii UŚ
Problem natury ludzkiej – różne perspektywy
•    15:20 – panel studencki nr 4: Wokół edukacji
◦    1) Dominika Łowisz, historia
Rozwój uniwersytetów w średniowieczu
◦    2) Kamil Kołodziej, historia
Wpływ szkolnictwa jezuitów na elity społeczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów przełomu XVI i XVII w. na przykładzie działalności ks. Piotra Skargi
◦    3) mgr Anna Stebel, kulturoznawstwo/teologia
Dalekosiężne konsekwencje, jakie wywołała Reformacja w zakresie edukacji, literatury i kultury nie tylko europejskiej – na wybranych przykładach
◦    4) Katarzyna Zych, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja medialna w nauczaniu Benedykta XVI oraz Franciszka
◦    5) Marta Blacha, historia
Religia w szkole czy w parafii? Historia katechezy w Polsce po II wojnie światowej
•    16:45 – referat podsumowujący: ks. dr Grzegorz Strzelczyk
Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości, Wydział Teologiczny UŚ
Kościoła z rozumem kłopoty rozliczne (w wyborze)
•    ok. 17:30 – zakończenie konferencji

Udostępnij