CINIBA - II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka pt. "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka na przestrzeni dziejów"

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

12 stycznia 2018 r. w sali Seminaryjnej CINiB-y odbędzie się II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka pt. "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka na przestrzeni dziejów". Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UŚ. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00. W programie 18 referatów studentów i doktorantów oraz 5 gości specjalnych – naukowców. Wydarzenie podzielone będzie na 4 panele tematyczne skupione wokół teologii, prawa, nauk przyrodniczych i edukacji. Opiekunem naukowym konferencji jest dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii UŚ

 

Program Konferencji


9:00 – otwarcie konferencji
9:15 – referat wprowadzający: ks. dr Bartłomiej Kuźnik, Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, Wydz. Teologiczny UŚ "Katedry bryłą – symbol wracający"
9:35 – panel studencki nr 1: Wokół teologii
◦    1) Natalia Foryś, teologia
Teologia a inne nauki u Augustyna z Hippony
◦    2) Tomasz Wróblewski, ISM/historia
O pojęciu scholastyki. Od Tomasza z Akwinu do współczesności
◦    3) mgr Łukasz Tomanek, filozofia
Problem sceptycyzmu i pewności wiedzy w XIV-wiecznych komentarzach do „Sentencji” Piotra Lombarda
◦    4) Justyna Kapłańska, teologia
Dwa skrzydła – relacja wiary i nauki w wybranych tekstach Jana Pawła II
◦    5) mgr Izabela Skrobak, filologia polska/teologia
Teolingwistyka na polskiej katedrze: między lingwistyką a teologią
•    11:15 – referat gościnny: dr hab. Lech Krzyżanowski
Zakład Historii Najnowszej 1918-1945, Instytut Historii UŚ
Konkordat z 1925 roku. Między prawem państwowym a kościelnym
•    11:35 – panel studencki nr 2: Wokół prawa
◦    1) Dominik Mizerski, prawo
Wpływ prawa rzymskiego na prawo kanoniczne – na podstawie Dekretu Gracjana
◦    2) Klaudia Raczek, prawo
Etyczne i prawne problemy swobody kontraktowej – na podstawie zagadnienia lichwy
◦    3) Karol Żyła, prawo
Wpływ etyki chrześcijańskiej na instytucje małżeństwa – na podstawie prawa rzymskiego oraz prawa epoki średniowiecza
•    12:30 – przerwa
•    13:00 – referat gościnny: dr Łukasz Lamża
Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny UPJP2 w Krakowie
Dlaczego fizycy są ateistami częściej niż inni naukowcy?
•    13:20 – panel studencki nr 3: Wokół przyrody
◦    1) Michał Urbankiewicz, historia
Kazus Galileusza
◦    2) Ewelina Rąpała, psychologia
Człowiek pochodzi od...? Czyli ewolucjonizm w świetle nauczania Kościoła Katolickiego
◦    3) Piotr Podmorański, filozofia
Teizm a ateizm – ks. Michał Heller a Richard Dawkins
◦    4) mgr Mateusz Tofilski, filozofia
Neuronauka a teologia w kontekście problemu umysł-ciało
◦    5) mgr Magdalena Biolik, teologia
Psychoterapia a kierownictwo duchowe. Wspólna praca dla dobra człowieka
•    15:00 – referat gościnny: dr hab. Mariusz Wojewoda
kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, Instytut Filozofii UŚ
Problem natury ludzkiej – różne perspektywy
•    15:20 – panel studencki nr 4: Wokół edukacji
◦    1) Dominika Łowisz, historia
Rozwój uniwersytetów w średniowieczu
◦    2) Kamil Kołodziej, historia
Wpływ szkolnictwa jezuitów na elity społeczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów przełomu XVI i XVII w. na przykładzie działalności ks. Piotra Skargi
◦    3) mgr Anna Stebel, kulturoznawstwo/teologia
Dalekosiężne konsekwencje, jakie wywołała Reformacja w zakresie edukacji, literatury i kultury nie tylko europejskiej – na wybranych przykładach
◦    4) Katarzyna Zych, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja medialna w nauczaniu Benedykta XVI oraz Franciszka
◦    5) Marta Blacha, historia
Religia w szkole czy w parafii? Historia katechezy w Polsce po II wojnie światowej
•    16:45 – referat podsumowujący: ks. dr Grzegorz Strzelczyk
Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości, Wydział Teologiczny UŚ
Kościoła z rozumem kłopoty rozliczne (w wyborze)
•    ok. 17:30 – zakończenie konferencji

Udostępnij