CINIBA - [29.11] Kolejna edycja Otwartych Spotkań Dydaktycznych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Logo Otwartych Spotkań Dydaktycznych: nazwa wydarzenia oraz rysunek głowy

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką, w listopadzie 2017 roku rozpocznie się druga edycja Otwartych Spotkań Dydaktycznych. Przedsięwzięcie, które zostało zorganizowane po raz pierwszy w 2016 roku, adresowane jest do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją. Spotkania służyć mają wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu szkolnictwa wyższego oraz utworzeniu interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2017/2018, które poprowadzą Dominika Hofman-Kozłowska oraz dr Jacek Francikowski, rozpocznie się w środę 29 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala komputerowa na parterze).

Ramowy program:

  • przedstawienie planu Otwartych Spotkań Dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018 oraz dyskusja z uczestnikami,
  • omówienie metody „odwróconej klasy” (ang. flipped classroom),
  • prezentacja cyfrowych narzędzi edukacyjnych umożliwających wdrożenie metody „odwróconej klasy", w tym quizów oraz map myśli aktywizujących grupę podczas ćwiczeń i wykładów.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udostępnij