There is no translation available.

16 października (poniedziałek) 2017 r. o godz. 13:00, zapraszamy do sali Konferencyjnej CINiB-y na kolejną debatę z cyklu „Rozmowy o Europie”. Tym razem przedmiotem dyskusji będą ruchy nacjonalistycznych w państwach Unii Europejskiej, a także przyczyny ich powstania oraz skutki, jakie wywołują w kontekście dalszego procesu integracji europejskiej.
Program:
13:00-13:15
Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników oraz gości, Lucjan Dzumla, Dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
13:15-15:00
Dyskusja: Nowe nacjonalizmy kontra zjednoczona Europa. Prof. UW dr hab. Tomasz Grosse, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; dr Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Christoph Müller-Hofstede, politolog, kierownik projektów, Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung), Bonn; Jacek Purski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, Warszawa.

WSTĘP WOLNY!

Udostępnij