CINIBA - Dział 0 Dział ogólny

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

Dział 0 - dział ogólny

Poziom 1

0/9(03) – Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym

001 – Nauka i wiedza w ogólności

001.102 – Informacja. Informacja naukowa

001.8 – Metodyka i technika pracy umysłowej. Organizacja nauki i pracy naukowej w ogólności. Innowacje

002 – Książka. Dokumentacja

003 – Rodzaje pisma. Znaki i symbole

004 – Informatyka i technika komputerowa

004.05 – Jakość systemu i oprogramowania. Bezpieczeństwo

004.4 – Oprogramowanie. Systemy komputerowe. Programy komputerowe i języki programowania ogólnie

004.4A/Z – Poszczególne języki programowania, programy i systemy komputerowe

004.7/.9 – Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe. Internet. Sztuczna inteligencja. Grafika komputerowa. Przetwarzanie dźwięków i obrazów. Rzeczywistość wirtualna

005 – Zarządzanie. Teoria zarządzania. Strategie, cele, metody, funkcje zarządzania

005.31/.34 – Badania operacyjne. Teoria podejmowania decyzji. Psychologia zarządzania. Zarządzanie ryzykiem. Efektywność. Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość

005.5 – Działania zarządcze. Techniki i metody kierowania. Lobbing. Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje. Taktyka negocjacji. Planowanie. Logistyka. Analiza. Prognozowanie

005.6 – Jakość. Zarządzanie jakością. TQM

005.94/.96 – Zarządzanie wiedzą. Doradztwo. Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi

006 – Normalizacja

007 – Cybernetyka

008 – Cywilizacja. Kultura. Postęp

01 – Bibliografia – teoria, historia

012A/Z – Bibliografie osobowe (podmiotowe i przedmiotowe)

013 – Bibliografie dzieł określonych grup autorów

014 – Bibliografie zawartości czasopism i dzieł zbiorowych

015(4/9) – Bibliografie regionalne (podmiotowe i przedmiotowe)

016:0 – Bibliografie dziedzin z działu ogólnego

016:01 – Bibliografie bibliografii

016:1/2 – Bibliografie z zakresu filozofii, psychologii, religii i teologii

016:3 – Bibliografie z zakresu nauk społecznych

016:5/6 – Bibliografie z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i stosowanych, medycyny, techniki i rolnictwa

016:7 – Bibliografie z zakresu sztuki, rozrywki i sportu

016:8 – Bibliografie z zakresu językoznawstwa i literatury

016:9 – Bibliografie z zakresu archeologii, geografii i historii

017 – Katalogi bibliotek. Katalogi księgarskie i wydawnicze

02 – Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo

025 – Organizacja biblioteki. Technika i metody pracy bibliotecznej

026/027 – Biblioteki

050+070 – Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo

06.05 – Nagrody. Wyróżnienia

061 – Organizacje. Stowarzyszenia. Fundacje. Tajne i półtajne organizacje i ruchy

061UE – Unia Europejska

069 – Muzeologia. Muzealnictwo. Muzea

09 – Rękopisy. Książki rzadkie. Cymelia

0(05) - Czasopisma o zakresie ogólnym

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Udostępnij