There is no translation available.

Rada Centrum

Przewodniczący Rady Centrum

  • prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • prof. dr hab. Michał Daszykowski – Prorektor ds. nauki i finansów, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ - Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • prof. dr hab. Dariusz Pawelec – Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  • prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • prof. zw. dr hab. Janina Harasim – Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Paweł Kadłubiak – Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • dr Radosław Jeż – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zastępca Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udostępnij