There is no translation available.

śląskie sprawdza się

W sobotę 16 listopada przed gmachem CINiBA została postawiona instalacja z symbolem kampanii "Śląskie sprawdza się". Pod takim hasłem ruszyła akcja informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 

Skierowany na gmach biblioteki ambient „pokazuje” jedną z czterech inwestycji, wyłonionych jako te, które najbardziej zmieniły region i budują pozytywne skojarzenia.

Foto: CINiBA

Oprócz informacji na temat zrealizowanego projektu, charakterystyczny kciuk potwierdzający, że „Śląskie sprawdza się!” prowokuje i zachęca do działań interaktywnych, np. do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na platformie Instagram.

Polecamy.

Szczegółowe informacje na temat kampanii i towarzyszących jej konkursów znajdują się na stronie internetowej RPO.

Udostępnij