There is no translation available.

27 czerwca 2013 r. o godz. 11.15 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wizycie delegacji z Northeastern University w Chinach w Uniwersytecie Śląskim, a także współpracy pomiędzy województwem śląskim oraz chińską prowincją Liaoning.

W konferencji udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Adam Hajduga, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej, prof. Ding Lieyun, JM Rektor Uniwersytetu Północnowschodniego, Liu Wansheng, pierwszy sekretarz,  naczelnik Wydziału Edukacyjnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Udostępnij