• automatycznie otwierane drzwi wejściowe,
  • windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz z niepełnosprawnością wzroku,
  • toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózkach,
  • stanowiska pracy zarówno dla czytelników z niepełnosprawnościami, jak i pracowników biblioteki.

Udostępnij