CINIBA - Ochrona i zabezpieczenie zabytkowego księgozbioru Zofii i Zygmunta Żuławskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych – umowa nr SONB/SP/515254/2021

Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cel

Celem projektu jest ochrona i zabezpieczenie zabytkowego księgozbioru Zofii i Zygmunta Żuławskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Kolekcja Żuławskich liczy blisko 1700 woluminów książek, projektem objęto niemal 1500 woluminów z lat 1801-1950. W skład kolekcji książek wchodzą przede wszystkim polonika, dzieła ważne dla literatury, historii i kultury polskiej. Liczne są pierwsze wydania (m.in. dzieł Mickiewicza) oraz edycje bibliofilskie. Walory księgozbioru podnoszą XIX-wieczne oprawy ze złoceniami na grzbietach oraz oprawy z I poł. XX wieku (część z nich powstało w cenionej krakowskiej pracowni Roberta Jahody). Zbiór stanowi piękny przykład prywatnej kolekcji oraz niezwykłe świadectwo epoki, w której żyli jego właściciele. Sposób realizacji: Zadanie będzie polegać na kompleksowym zabezpieczeniu zagrożonego kwasową degradacją księgozbioru Żuławskich. Do projektu wytypowano 1496 woluminów z lat 1801-1950. Zadanie to będzie realizowane poprzez szereg specjalistycznych działań takich jak: badanie stanu zachowania zbioru, odkwaszanie ksiąg metodą Bookkeeper, odkwaszanie ręczne, przeprowadzenie renowacji obiektów najbardziej uszkodzonych, oraz zabezpieczenie księgozbioru w bezkwasowe opakowania ochronne. Koncepcja projektu została tak pomyślana, aby połączyć doświadczenie i potencjał pracowników biblioteki współpracujących z fachowcami zakresu zabezpieczania zbiorów i konserwacji, z działaniami prowadzonymi poza biblioteką w wyspecjalizowanych pracowniach.

Efekty

Efektem podjętych działań będzie zahamowane postępującego procesu degradacji papieru w księgozbiorze Żuławskich. Całościowe podejście do kolekcji uwzględniające całe spektrum potrzeb księgozbioru pozwoli na optymalne zabezpieczenie ksiąg dla przyszłych pokoleń użytkowników i badaczy. Zaplanowane działania umożliwią zachowanie oryginalnej substancji druków i opraw oraz przywrócenie im właściwości użytkowych oraz, jeśli będzie to wskazane, umożliwią digitalizację książek i opraw. 1.496 woluminów zostanie poddanych ocenie stanu zachowania, 1300 woluminów zostanie poddanych odkwaszaniu masowemu (bezwodna metoda Bookkeeper), 100 woluminów zaplanowano do odkwaszania ręcznego (obiekty w złym stanie zachowania), 1200 woluminów zostanie umieszczonych w obwolutach ochronnych, 25 wyselekcjonowanych obiektów zostanie poddanych zabiegom renowatorsko-konserwatorskim i introligatorskim.

Projekt współfinansowany przez: Ministerstwo Nauki i Edukacji.

Całkowity zaplanowany koszt zadania wynosi: 197 728,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 174 004,00 zł

Okres realizacji projektu: 01 listopada 2021 r.- 31 października 2023 r.

Udostępnij