Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekt jest również współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

©2010 Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach