Wniosek udost. pomieszczeń - CINiBA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Załącznik nr 3

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA  WNIOSKODAWCA

Nazwa Wnioskodawcy

 

Zwięzła charakterystyka przedsięwzięcia

 

Data i godziny

 

Rodzaj pomieszczenia
(* proszę podkreślić właściwe)

 

Hol (Poziom O)

Sala Dydaktyczna (poziom 0)

Sala Konferencyjna (poziom 0)

Kawiarenka

Potrzebne dodatkowe wyposażenie

 

Planowana liczba uczestników

 

Informacja o planowanym poczęstunku dla uczestników wydarzenia

(*jeśli dotyczy – dane kontaktowe firmy cateringowej)

 

Osoba odpowiedzialna ze strony Wnioskodawcy

dane kontaktowe  (telefon, e-mail)

 

Osoby do kontaktu ze strony CINiBA:

w sprawach dotyczących kalendarza wydarzeń, rezerwacji sal itp.

 

 

 

w sprawach dotyczących public relations, promocji, w tym materiałów promocyjnych, mediów, wizerunku CINiBA itp.

 

 

 

 

 

w sprawach dotyczących wyposażenia udostępnianych pomieszczeń, kwestii technicznych itp.

 

 

 

 

 

w sprawach dotyczących udostępnianych pomieszczeń, ich wyposażenia, kwestii technicznych itp.

 

 

 

dr Katarzyna Wyszyńska

Asystent Dyrektora Centrum

tel.: 32 786 5004, 506 212 927

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

lic. Patrycja Patrzykowska

Public Relations

tel.: 32 786 5008

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Grażyna Grodecka

Biuro Centrum

tel. 32 786 5009,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

inż. Michał Długokęcki

Biuro Centrum

tel. 32 786 5013, 508-110-762

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

………………………..                      ………………………………               ……………. …………………………………………………………………..

Data                                                    wnioskodawca                                                                                   CINIBA 
(za zgodność z Regulaminem organizacji wydarzeń w gmachu CINIBA)

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem organizacji wydarzeń w gmachu CINiB-y i akceptuję jego zapisy. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy dla potrzeb organizacji wydarzenia (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.).

………………………..                                                                                                                                       ……………………………………..

Data                                                                                                                                                                           wnioskodawca

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA  CINIBA (karta organizacji wydarzenia)

CINiBA jest :

(podkreślić właściwe)

 

 

współorganizatorem wydarzenia / udostępniającym pomieszczenia

Imię i nazwisko pracownika proponującego organizację wydarzenia

 

Imię i nazwisko formalnego opiekuna wydarzenia

 

Informacja o porozumieniu

 

Osoby dokonujące przekazania / odbioru:

 

przekazanie

 

odbiór (data)

udostępnionych pomieszczeń

 

 

 

sprzętu informatycznego

 

 

 

Uwagi

 

 

 

……………………….                       ………………………………………………..                     …………………………………..………………………

Data                                                formalny opiekun wydarzenia                                                     Kierownik Biura Centrum

CZĘŚĆ C– WYPEŁNIA  CINIBA (protokół przekazania-odbioru sal)

I. Przekazanie:Dnia…………….nastąpiło przekazanie wyszczególnionych poniżej sal wraz ze wskazanym wyposażeniem na okres ……………

l.p.

sala wraz ze stałym wyposażeniem     

udostępnione klucze    

numer 

dodatkowe wyposażenie                                                         

1.

 Sala Konferencyjna  016, 016A  

2.

 Sala Dydaktyczna

 014, 014A

 

3.

 Hol

 -

 

4.

 Kawiarenka

 019, 020

 

 

..............................................................                              ....................................................                                 ...........................................

podpis przekazującego pomieszczenia                                 podpis przekazującego sprzęt                                      podpis wnioskodawcy

II.Odbiór: Dnia …................................. nastąpił odbiór w/w sali/sal wraz z udostępnionym wyposażeniem. Nie stwierdzono braków/szkód.

 

 

..............................................................

podpis przekazującego pomieszczenia

Udostępnij