Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

1
19
3
7
2
12
15b
21
20
1
19
3
7
2
12
15b
21
20
tlo.png
SZUKAJJEDNYM ZDANIEMBIBLIOTEKA HYBRYDOWAUŻYTKOWNICYGALERIAFORUMKONTAKT

CINIBA dla różnych grup użytkowników

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka będzie nadal pełnić tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, realizując także nowe zadania uwzględniające przy tym różne grupy użytkowników, nie tylko związanych ze środowiskiem akademickim.


Cele i zadania CINIBA istotne z punktu widzenia użytkowników:
- dostarczanie użytkownikom aktualnych, efektywnych i wysokiej jakości usług i źródeł biblioteczno-informacyjnych,
- dostęp do wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają zapotrzebowanie użytkowników oraz służą wypełnieniu misji Biblioteki Akademickiej we wspieraniu nauczania, badań i usług informacyjnych,
- kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z bibliotek i źródeł informacji,
- budowanie pozycji Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w regionie poprzez udostępnienie w nowym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej atrakcyjnej oferty dla różnych grup użytkowników,
- poprawa jakości wyszukiwania informacji i kształcenie poprzez udostępnianie większości zbiorów w wolnym dostępie oraz stworzenie odpowiednich warunków korzystania ze zbiorów,
- poprawa dostępu do wiedzy i korzystania ze zbiorów przez różne grupy odbiorców, w tym osoby niepełnosprawne.

Nowoczesna organizacja przestrzeni CINiBA sprawia, że Centrum będzie nie tylko miejscem gdzie wypożycza się książki, ale przede wszystkim miejscem sprzyjającym uczeniu się.

Zarówno architektura gmachu, wnętrza, wyposażenie zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić atrakcyjność Centrum i sprawić by stało się ono placówką przyciągającą nie tylko studentów, ale i innych użytkowników.

Służyć temu będzie:

  • wolny dostęp do zbiorów (samodzielne poszukiwanie materiałów na interesujący użytkownika temat pozwala mu na bliższe zapoznanie się ze zbiorami bez konieczności zamawiania danej książki każdorazowo za pośrednictwem bibliotekarza), 
  • boksy do pracy indywidualnej, pokoje pracy grupowej, dobrze wyposażona sala dydaktyczna,
  • wydzielone miejsca czytania prasy i odpoczynku,
  • wkwalifikowany personel udzielający zrówno praktycznych jak i fachowych informacji.

 
 

Śledź z nami kolejne etapy urządzania CINiBA

wolny dostęp do ksiegozbioru

wirtualny spacer po ciniba
film

 podgląd online na CINiBA i  kampus
relacje z przebiegu budowy gmachu CINiBA


Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Projekt CINiBA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

© 2008-2012 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice, telefon 32 786 50 08, e-mail info@ciniba.edu.pl

Administrator serwisu: Zespół BUŚ ds. Promocji Projektu CINiBA

Powered by Joomla!