Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

7
1
3
15b
21
20
2
12
19
7
1
3
15b
21
20
2
12
19
tlo.png
SZUKAJJEDNYM ZDANIEMBIBLIOTEKA HYBRYDOWAUŻYTKOWNICYGALERIAFORUMKONTAKT

Konkurs na logo Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA)

emblemat konkursu

Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni i wydziałów artystycznych i projektowych.
Termin dostarczania projektów upływa 21 marca 2011 r. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), na adres Biura Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt logo CINiBA”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Jury: prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak, prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc, prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek. Pracom Jury przewodniczy JM Rektor ASP w Katowicach, prof. Marian Oslislo.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2011 r. na stronie internetowej projektu, natomiast laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni drogą mailową. 

Jury konkursu przyzna nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia na łączną kwotę 6 000 zł (brutto).

Zapraszamy do udziału

Materiały do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela
Jadwiga Witek, rzecznik projektu CINiBA
tel. 32 359 17 45, kom. 691 126 455

 

 

 
 

Śledź z nami kolejne etapy urządzania CINiBA

wolny dostęp do ksiegozbioru

wirtualny spacer po ciniba
film

 podgląd online na CINiBA i  kampus
relacje z przebiegu budowy gmachu CINiBA


Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Projekt CINiBA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

© 2008-2012 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice, telefon 32 786 50 08, e-mail info@ciniba.edu.pl

Administrator serwisu: Zespół BUŚ ds. Promocji Projektu CINiBA

Powered by Joomla!