CINIBA - Počítače a internet

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider

Počítače a internet

Stanoviště s přístupem k Internetu

V CINiBA mají čtenáři přístup do více než 100 počítačových stanovišť s přístupem k Internetu, která jsou rozmístěna na každém patře budovy a také ve studovnách a pracovnách.

Počítačová stanoviště v síti CINiBA jsou nainstalována s cílem zpřístupění informačních zdrojů, které jsou nezbytné pro studium a k provádění vědecko-výzkumných prací a především k používání knihovnických katalogů a databází,vědeckých elektronických časopisů a vědeckých internetových servisů, jež jsou přístupné pomocí sítě v rámci SU a EU.

Nosiče, které si vyžadují spuštění programového vybavení v Mediatéce.

Uživatelé, kteří mají vlastní počítačové vybavení, mohou používat bezdrátový Internet. Přístup do sítě je možný:

  • neautorizovaný (bez možnosti používat databáze a předplacené servisy SU a EU);
  • autorizovaný pod podmínkou kontroly věrohodnosti, čili vepsání loginu a hesla (autorizace umožňuje práci v chráněné univerzitní síti – týka se zaměstnanců a studentů SU a EU. Informace o konfiguraci sítě pro zaměstanance a studenty SU.)
  • autorizovaný pod podmínkou získání přechodného přístupu (heslo a login jsou přístupné v Informacích v přízemí – týka se zbývajících čtenářů). Instrukce používání wi-fi.

Zaměstnanci CINiBA nemají povinost konfigurovat přenosné počítače uživatelů s cílem získání přístupu k Internetu.

Elektrické zásuvky

Elektrické zásuvky se nacházejí:

  • na prvním patře budovy Centra u stolků vedle výtahů, 8 prvních a posledních počítačových stanovišť podél regálů, vedle prvních a posledních počítačových stanovišť podél regálů,  vedle stolků v poslední řadě regálů a na stanovištích určených pro skupinovou práci (ze strany budovy  WNS);
  • v Počítačové pracovně na prvním patře 14 prodlužovaček mezi počítači;
  • na druhém patře budovy Centra při stolcích hned vedle výtahů, vedle 5 prvních a posledních počítačových stanovišť podél regálů, vedle stolků v poslední řadě regálů a také vedle stanovišť určených ke skupinové práci (od strany budovy WNS)

ve Studovně 10 prodlužovaček