CINIBA - Elektronické knihy

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider

•    IBUK.PL [ONLINE]
Přístup k elektronickým knihám nakladatelství PWN z oblasti matematicko-přírodních věd, společenských a humanitních. Zakoupené knihy můžete používat pomocí webových prohlížeček počítačové sítě naší školy, nezávisle na operačním systému. Programové vybavení si vyžaduje aktivní služby Javascript. Čtení je možné přímo ze strany katalogu. U pozicí, ke kterým má škola přístup, se zobrazí tlačítko "czytaj". Každý titul si může prohlížet 5 uživatelů najednou. Systém nepovoluje kopírovat a tisknout obsahy knih. Knihy jsou zároveň dostupné pro uživatele systému OneLog.

•    Elektronické knihy SpringerLINK [ONLINE]
Na platformě SpringerLINK je dostupná kolekce 3009 titulů knih vydaných v r. 2005, hlavně z fyziky a astronomie (asi 530 pozicí), matematiky a statistiky (asi 500 pozicí), informatiky (asi 1600 pozicí), také ze společenských a humanitních věd (asi 280 pozicí). Součástí této kolekce je rovněž 10 encyklopedických publikací. 17 titulů nakladatelských sérií přístupných s plným textem od prvního roku vydání do 2008, hlavně z fyziky, chemie, informatiky, biochemie.

•    International Tables for Crystallography [ONLINE]
Základní zdroj pro krystalografii, skládá se z 8 dílů, obsahují články a tabulky s údaji,které jsou svázány s výzkumem na poli krystalografie s aplikací krystalografických metod v rámci výzkumu struktury a vlastnosti materiálů. Zvláštní důraz je kladen na symetrii, na metodě difrakce, na technice označování struktury krystalů a také na fyzické i chemické vlastnosti krystalů. Přístup možný pouze na Fakultě matematiky, fyziky a chemie a také v Centru Vědecké informace a Akademické knihovně.

•    Elektronické knihy z fyziky na platformě ebrary [ONLINE]
Knihovna Slezské univerzity koupila 7elektronických knih z oblasti fyziky na platformě ebrary. Po vstupu na stránku platformy je nutné zmáčknout link "Przeglądaj wszystkie dostępne tytuły".
K dispozici jsou: Monte Carlo Methods (2nd Edition), Gauge Field Theories : An Introduction with Applications, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Modern Spectroscopy (4th Edition), Massive Neutrinos in Physics and Astrophysics, Nonlinear Optics, Unification and Supersymmetry : The Frontiers of Quark-Lepton Physics.

Udostępnij